TürkçeEnglishالعربية

Penise Şok Dalga(ESWT) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastanın mutlaka üroloji doktoru tarafından değerlendirilip, vasküler kaynaklı sertleşme sorunu olduğu tespit edildikten  sonra ESWT başlanabilir.

Şok Dalga tedavisi Medispec firması tarafından üretilen Omnispec™ Model ED1000™ cihaz ile yapılmaktadır. Bu cihaz, düşük yoğunluklu akustik ses dalgaları üretir ve bir prob vasıtasıyla peniste farkli bölgelere verir.Bugüne kadar, dünyada binlerce hasta ED1000™ cihazı ile tedavi edilmiştir .

ESWT tedavisi  3 hafta süreyle haftada 2 kez olarak 6 seans uygulanır.Bir ay süreyle tedaviye ara verilir.Sonra hastanın  durumuna göre ikinci kez tekrar aynı şekilde yapılarak 12 seans tamamlanır. Her seansta  penisin 5 farklı bölgesine 300 toplam 1500 atım yapılır .Seans sayısı sertleşme sorununun ağırlığına göre belirlenmektedir.

   

 

 

 

 

 

Bazen haftada 3 kez ,2 haftada 6 seans yapılır.Diğer bir uygulama şeklide her gün bir seans yapılıp 6 günde tedaviyi tamamlamaktır.Yayınlarda bu uygulama şekillerinde sonuçlar arasında bir fark olmadığı belirtilmiştir.

Her seans,yaklaşık 15 dakika sürer. Hastada işlem sırasında ve sonrasında ağrı olmaz. Penis içinde ve cildinde yaralanma , morarma olmaz. İşlem sırasında anestezi veya ağrı kesici uygulamaları gerekmez. Ön hazırlık gerektirmemesi, hiçbir ilaç veya eşlik eden diğer hastalıklarla etkileşiminin olmaması büyük avantajdır.

İşlem sonrası hastalar günlük hayatlarına ve cinsel hayatlarına  devam edebilirler. Uzun yıllardır uygulanmakta olup gösterilmiş hiçbir yan etkisi yoktur.

PDE5i ilaçları ,PRP(trombosit zengin plazma) ve kök hücre tedavileri ile birlikte yapılınca başarı oranları artar.

Herşeyden önemlisi arteryel yetmezliğe bağlı ED tedavisinde uygulanan tüm yöntemlerden farklı olarak semptomatik değil (şikayeti giderici), altta yatan sebebi tedavi edici olması ile sertleşme bozukluklarının  tedavisinde  yeni bir çığır açmıştır. Penisteki kan akımını artıran bu yöntemin sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

2013 yılından beri Avrupa Üroloji Birliğinin klavuzunda ilk basamak tedaviler arasında önerilmektedir. ED1000 Erektil disfonksiyon tedavisi 2012 yılından beri TC Sağlık Bakanlığından kayıtlı ve onaylıdır.

Penise Şok Dalga Tedavisi (ESWT) Hangi Hastalara Uygulanır?

Ereksiyon bozukluğu (ED) nedeniyle başvuranlarda, hastaların beklentileri ve istekleri göz önünde bulundurularak tedavi planını yapmak gerekir.

Genellikle ilk basamakta ağızdan ilaç tedavileriyle hastaların yüzde 70’ine yakınında başarı sağlanabiliyor ancak Şeker hastalarında tedaviye yanıt %50 düzeyine kadar düşüyor.

Avrupa Üroloji  Derneği Klavuzlarında 2013 ten beri ED tedavisinde birinci basamakta ilaçlar(PDE5-i), yaşam tarzı değişiklikleri, risk faktörleri kontrolü ve Düşük enerjili Şok Dalga tedavisi (ESWT) önerilmektedir. Son yıllarda sertleşme bozukluğunun tedavisinde şok dalga (ESWT) yöntemi aşağıdaki durumlarda kullanılmaya başlandı;

-Ağızdan ilaç kullanmak istemeyen,

– Ağızdan alınan ilaçların (PDE5-i)  yan tesirlerinden korkanlar

–Kalıcı tedavi olmak isteyenler çünkü İlaçlar sadece sertleşmeyi sağlamakta ve tedavi edici etkileri yoktur

-Başlangıçta ilaçlara yanıt veren ama ilerliyen zaman içinde bu ilaçlara yeterince yanıt vermeyen

-Sinirleri korunan Prostat Kanseri ameliyatları (Rad.Prostatetktomi) veya ışın tedavisi (radyoterapi)  sonrası hastalarda bu tedavi diğer tedavilerle birlikte 12 seans olarak denenebilir.

Genellikle çok ağır , uzun süreli , mikst nedenlere bağlı sertleşme sorununda , PDE5 ilaçlarına başlangıçtan beri hiç yanıt vermeyenlerde, komorbidetesi çok fazla olan ileri yaşlı hastalarda ESWT ‘nin etkisi azdır.

Doktoruna Sor!