TürkçeEnglishالعربية

Şok Dalga Tedavisi(ESWT) Ne Kadar Başarılıdır?

Sertleşme Probleminizin derecesini belirlenmesi Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF-EF) ve  ereksiyon sertleşme skoru (EHS) sorularına  verilen cevapların skorlanması ile olur

Sertleşme Probleminizin derecesini belirlenmesi Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF-EF) ve  ereksiyon sertleşme skoru (EHS) sorularına  verilen cevapların skorlanması ile olur.

PDE5i ilaçlarına zaman içersinde yanıt vermeyen veya çok az yanıt veren hastalara EWST yapılınca ilaçlara yanıtın arttığı ve daha iyi sertleşmeler olduğu    görülmüştür. Kitrey ve ark. nın çalışmasında ilaçlara yanıt vermeyen kalp ve şeker hastası olan 29 iktidarsız erkeğe 12 seans ESWT yapıldı. Üç ayın sonunda hastaların %76’sında IIEF skorunda düzelme ve %72’sinde PDE5 ilaçlarına cevapta artış saptanmıştır. (5)

Ayrıca en  son yayınlarda ESWT tedavisinin kalıcı ve uzun etkili olduğu bildirilmiştir.Hastaların 2 yıllık  takibinde:

-Diabetik olmayan ağır derecedesertleşme sorunu olanlarda 2 yıl sonunda %53,5 unda tedavinin etkisi hala devam ediyor

-Diabetik  olmayıp başlangıçta hafif olan hastalarda ise %76 sında etkinin hala devam ettiği gösterilmiştir. (6)

Şok tedavisinin başarısının arttırılması için mutlaka yaşam tarzının düzeltilmesi gereklidir. Bu anlamda; spor, kilo verme, diyetin düzenlenmesi, aşırı alkol alımının önlenmesi ve sigaranın bırakılması zorunludur.

Bunlara ek olarak, risk faktörlerinin kontrolü; yüksek kolestrelonun ilaçlar ile düzeltilmesi, oral antidiyabetikler veya insülin ile şeker hastalığının  kontrol altına alınması(Hba1c<7) ve hipertansiyonun ilaçlar ile önlenmesi gereklidir.

Stresten uzak durun, depresyon sorununuz varsa uzmandan yardım alın.

Vaskülojenik erektil disfonksiyonlu hastalarda yeni ve ümit verici bir tedavi yöntemi olan ESWT, güvenli ve ağrısız bir tedavi olmasına rağmen daha fazla iyi tasarlanmış randomize kontrollü çalışmalara ve yayınlara  ihtiyaç vardır.(7)

Kaynaklar:

1-Zhihua Lu, Guiting Lin, Amanda Reed-Maldonado, Chunxi Wang, Yung-Chin Lee, Tom F. Lue. Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Treatment Improves Erectile Function: A Systematic Review and Meta-analysis. Eur Urol 2017;71:223–33

2-Raul I. Clavijo, et al.Effects of Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy on ErectileDysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis .J Sex Med 2017;14:27e35.

3-Anders Frey, Jens Sønksen & Mikkel Fode ,Low-intensity extracorporeal shockwave therapy in the treatment of postprostatectomy erectile dysfunction: a pilot study, Scandinavian Journal of Urology Volume 50, 2016 – Issue 2

4-Srini, V.S.,  Reddy, R.K.,  Shultz, T.,  Denes, B. Low intensity extracorporeal shockwave therapy for erectile dysfunction: A study in an Indian population,Canadian Journal of Urology,Volume 22, Issue 1, 2015, Pages 7614-7622

5- Noam D. Kitrey et al.Penile Low Intensity Shock Wave Treatment is Able to Shift PDE5i Nonresponders to Responders: A Double-Blind,Sham Controlled Study THE JOURNAL OF UROLOGY ,Vol. 195, 1550-1555, May 2016

6-Noam D. Kitrey,* Yoram Vardi, Boaz Appel,† Arik Shechter, Omar Massarwi,Yasmin Abu-Ghanem and Ilan Gruenwald. Low Intensity Shock Wave Treatment for Erectile Dysfunction How Long Does the Effect Last? J Urol in press 2018

7-Dimitris Hatzichristou Low-Intensity Extracorporeal Shock Waves Therapy (LI-ESWT)for the treatment of erectile dysfunction: Where do we stand? EUROPEAN UROLOGY, 71, (2017), 234 -6

Penise Şok Dalga(ESWT) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastanın mutlaka üroloji doktoru tarafından değerlendirilip, vasküler kaynaklı sertleşme sorunu olduğu tespit edildikten  sonra ESWT başlanabilir.

Şok Dalga tedavisi Medispec firması tarafından üretilen Omnispec™ Model ED1000™ cihaz ile yapılmaktadır. Bu cihaz, düşük yoğunluklu akustik ses dalgaları üretir ve bir prob vasıtasıyla peniste farkli bölgelere verir.Bugüne kadar, dünyada binlerce hasta ED1000™ cihazı ile tedavi edilmiştir .

ESWT tedavisi  3 hafta süreyle haftada 2 kez olarak 6 seans uygulanır.Bir ay süreyle tedaviye ara verilir.Sonra hastanın  durumuna göre ikinci kez tekrar aynı şekilde yapılarak 12 seans tamamlanır. Her seansta  penisin 5 farklı bölgesine 300 toplam 1500 atım yapılır .Seans sayısı sertleşme sorununun ağırlığına göre belirlenmektedir.

   

 

 

 

 

 

Bazen haftada 3 kez ,2 haftada 6 seans yapılır.Diğer bir uygulama şeklide her gün bir seans yapılıp 6 günde tedaviyi tamamlamaktır.Yayınlarda bu uygulama şekillerinde sonuçlar arasında bir fark olmadığı belirtilmiştir.

Her seans,yaklaşık 15 dakika sürer. Hastada işlem sırasında ve sonrasında ağrı olmaz. Penis içinde ve cildinde yaralanma , morarma olmaz. İşlem sırasında anestezi veya ağrı kesici uygulamaları gerekmez. Ön hazırlık gerektirmemesi, hiçbir ilaç veya eşlik eden diğer hastalıklarla etkileşiminin olmaması büyük avantajdır.

İşlem sonrası hastalar günlük hayatlarına ve cinsel hayatlarına  devam edebilirler. Uzun yıllardır uygulanmakta olup gösterilmiş hiçbir yan etkisi yoktur.

PDE5i ilaçları ,PRP(trombosit zengin plazma) ve kök hücre tedavileri ile birlikte yapılınca başarı oranları artar.

Herşeyden önemlisi arteryel yetmezliğe bağlı ED tedavisinde uygulanan tüm yöntemlerden farklı olarak semptomatik değil (şikayeti giderici), altta yatan sebebi tedavi edici olması ile sertleşme bozukluklarının  tedavisinde  yeni bir çığır açmıştır. Penisteki kan akımını artıran bu yöntemin sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

2013 yılından beri Avrupa Üroloji Birliğinin klavuzunda ilk basamak tedaviler arasında önerilmektedir. ED1000 Erektil disfonksiyon tedavisi 2012 yılından beri TC Sağlık Bakanlığından kayıtlı ve onaylıdır.

Penise Şok Dalga Tedavisi (ESWT) Hangi Hastalara Uygulanır?

Ereksiyon bozukluğu (ED) nedeniyle başvuranlarda, hastaların beklentileri ve istekleri göz önünde bulundurularak tedavi planını yapmak gerekir.

Genellikle ilk basamakta ağızdan ilaç tedavileriyle hastaların yüzde 70’ine yakınında başarı sağlanabiliyor ancak Şeker hastalarında tedaviye yanıt %50 düzeyine kadar düşüyor.

Avrupa Üroloji  Derneği Klavuzlarında 2013 ten beri ED tedavisinde birinci basamakta ilaçlar(PDE5-i), yaşam tarzı değişiklikleri, risk faktörleri kontrolü ve Düşük enerjili Şok Dalga tedavisi (ESWT) önerilmektedir. Son yıllarda sertleşme bozukluğunun tedavisinde şok dalga (ESWT) yöntemi aşağıdaki durumlarda kullanılmaya başlandı;

-Ağızdan ilaç kullanmak istemeyen,

– Ağızdan alınan ilaçların (PDE5-i)  yan tesirlerinden korkanlar

–Kalıcı tedavi olmak isteyenler çünkü İlaçlar sadece sertleşmeyi sağlamakta ve tedavi edici etkileri yoktur

-Başlangıçta ilaçlara yanıt veren ama ilerliyen zaman içinde bu ilaçlara yeterince yanıt vermeyen

-Sinirleri korunan Prostat Kanseri ameliyatları (Rad.Prostatetktomi) veya ışın tedavisi (radyoterapi)  sonrası hastalarda bu tedavi diğer tedavilerle birlikte 12 seans olarak denenebilir.

Genellikle çok ağır , uzun süreli , mikst nedenlere bağlı sertleşme sorununda , PDE5 ilaçlarına başlangıçtan beri hiç yanıt vermeyenlerde, komorbidetesi çok fazla olan ileri yaşlı hastalarda ESWT ‘nin etkisi azdır.

Penise Şok Dalga (ESWT) Tedavisi Nedir?

Düşük enerjili şok dalga tedavisi, vücut dışında bir cihazda  oluşturulan ultrasonik ses dalgalarını düşük yoğunlukta enerjiye dönüştürülüp, şok dalgaları şeklinde, özel bir başlık aracılığı ile  rahatsızlığın bulunduğu vücut bölgesine uygulanan ve doku bütünlüğünü bozmayan bir tedavi şeklidir.

Doku seviyesinde bulunan damarlar ve çevresinde yer alan kök ve olgun hücrelerin uyarılarak, iyileşmeyi ve yenilenmeyi arttırıcı mikrotravmalar oluşturulur. ESWT  endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) , vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve büyüme faktörleri(GH)  yapımında artışa yol açar.Böylece anjiogenez ile ilişkili

neovaskülarizasyon, kök hücre ve endotelyal hücre çoğalmasını sağlayan nedenlerle corpus cavernosumda yeni damarlar oluşur.İlk kez 1985’te böbrek taşlarını kırmakta kullanıldı.(1000 bar). 2000 yılından beride ortapedi ve fizik tedavide spor yaralanmaları, eklem ağrı ve kronik iltihabını azaltmak için kullanıldı. Kalp krizi geçiren hastalarda yeni kalp damarları oluşturmak için 1999 yılından beri kullanılmaktadır.

 

 

 

Bundan esinlenerek ilk kez ürolojide Vardi ve arkadaşları tarafından 2010 yılında kullanıldı. (Eur Urol 2010; 58(2): 243–248.) 2012 yılından sonrada ereksiyon problemlerini çözmek için tüm dünyada kullanıldı.

ESWT ürolojide şu an itibari ve yapılan çalışmalar ışığında sertleşme bozukluğu,Peyroni hastalığı ve kronik prostatit (pelvik ağrı sendromu) tedavisinde kullanılmaktadır.

Günümüzde  Avrupa Üroloji Birliğinin Kılavuz kitaplarında ESWT 1.Basamak tedavi olarak yer almaktadır.

Doktoruna Sor!